Over ons

De eerste meisjes chiro in Limburg

 

1942

In 1942 werd de groep opgericht door de toenmalige proost van de parochie, namelijk: E.H. Vanleemput.  Samen met Zuster Laurence, een zuster van de Sint-ursulinenschool en enkele leidsters bouwden zij deze chirogroep uit.  De eerste groepsleidster was Germeijs Mariette.

E.H. Vanleemput was echt begaan met de uitbouw van de groep, onder zijn impulsen en met zijn enthousiasme was er heel veel mogelijk.

1957

In 1957 moest E.H. Vanleemput de parochie St-Marten verlaten.  Zijn opvolger, pastoor Jeurissen, nam het over.  Hij gaf samen met Zuster Laurence de chirogroep nieuwe impulsen.  Hij leefde voor zijn chiro, maar werd spoedich overgeplaats naar een andere parochie.

1960

In 1960 kwam dan pastoor Olislagers naar St-Marten.  Zuster Laurence beleefde noig die overgansperiode, maar stopte daarna haar chiroactiviteiten in 1961.  Zeventien jaar in de chiroleiding, niet zomaar iets om te vergeten.  De jaren vlogen voorbij en de Chiromeisjes van St-Marten kende zijn ups en downs.

1970

In 1972 hield men een oudercomité boven het doopvont.  Gedurende gans die periode (1944 - 1972) verhuisde de chiro van het ene naar het andere lokaal.  

1973 was het grote jaar voor de chirogemeenschap.  Nieuwe lokalen ... inhuldigen geblazen.

In 1976 na het overlijden van proost Olislagers, kwam A. Franscis als proost de groep versterken.  Het aantal chiroleden ging de hoogte in en er werd gewerkt op St-Marten.  Dit alles werd mogelijk door de inzet van alle leiding en het oudercomité.  Ook ouders blijven vertrouwen en geloven in een jeugdbeweging waar gezocht wordt om langs spel een opvoedende meerwaarde aan alle Chiromeisjes mee te geven.

In 1976 namen Michel Rekoms en Lucie Leenen samen met E.H. Francis als volwassenbegeleiding de leiding over de groep.  De groep bleef verder groeien en vele oud-leiding waren hun chirojaren nog lang niet vergeten.

1980

In 1982 vierde de chiromeisjes hun 40-jarig bestaan en brachten hierbij een hulde aan de oudleidsters en de huidige leidsters.  Het feest werd ingezet met een plechtige euchtaristieviering in de parochiekerk van St-Marten.

1990

In 1992 bestonden de chiromeisjes een halve eeuw.  Dit werd gevierd met een grootste opendeurdag, optredens, attracties en een gezellig smulfestijn.

2000

In 2002 kinden we het niet laten en vierde we de 60ste verjaardag.  De oudleiding keken met spijt in het hart terug naar al hun chirojaren en zo werd onze oudleidingwerking geboren.

2010

In 2012 moesten de chiromeisjes afscheid nemen van hun volwassen begeleider Michel Rekoms.  Altijd was hij trouw aan de groep en onder zijn krachten en inzet was er heel wat mogelijk geworden.  Lucie en Marleen ztten zijn werk verder.

Heden

De nieuwe generatie staat reeds klaar om er zeker en vast nog zo een periode van spel en plezier bij te doen.  Tot op heden groeit onze groep nog steeds en kunnen we rekenen op meer dan 120 enthousiaste leden en een 20-tal geweldige leiding!